Đào tạo tiếng Anh | EDU Australia - Tổ chức Giáo dục Châu Úc
Đào tạo tiếng Anh

Đào tạo tiếng Anh

Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của các bạn du học sinh và người lao động mong muốn học tập Anh Ngữ để có thể đủ điều kiện tham gia vào các chương trình du học và làm việc tại các quốc gia nói tiếng Anh trên toàn thế giới. Tổ chức giáo dục Châu Úc cùng với trường World College Group  mở các khóa đào tạo tiếng Anh lấy chứng B1 & B2 giúp mọi người có thể tiếp cận và học Anh Ngữ một cách nhanh chóng và chắc chắn nhất.

Chat ngay với chúng tôi!