Tiếng Anh Cho Lao Động | EDU Australia - Tổ chức Giáo dục Châu Úc
Tiếng Anh Cho Lao Động

Tiếng Anh Cho Lao Động

Chương trình được xây dựng nhằm trang bị cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Úc có vốn tiếng Anh cơ bản sử dụng trong các tình huống giao tiếp tối thiểu hàng ngày cũng như trao đổi trong môi trường làm việc trên các trang trại.  

Chat ngay với chúng tôi!