Đăng ký học IELTS | EDU Australia - Tổ chức Giáo dục Châu Úc

HỌC TẬP ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI

Trung tâm Anh ngữ EDU Australia được thành lập và trực thuộc Tổ chức Giáo dục Châu Úc – EDU Australia. Được tạo ra với mục đích mang đến những giá trị tốt nhất cho học viên tham gia. Tự tin với chất lượng chương trình giảng dạy và cơ sở vật chất được chuyển giao trực tiếp từ mô hình đào tạo của Australia. Các khóa học của chúng tôi phù hợp với mọi đối tượng, đa dạng các mục tiêu đầu ra của mỗi ứng viên. Các học viên đăng ký tham gia khóa tiếng Anh của EDU Australia với nhiều chính sách hỗ trợ quá trình học tập, quá trình chăm sóc sau khóa đào tạo. Hỗ trợ tư vấn việc làm sau đào tạo tại Việt Nam và tại Australia. Hãy đăng ký học IELTS và trực tiếp đến với chúng tôi và trải nghiệm.

Chat ngay với chúng tôi!