Học ngay 20 phrasal verbs cực “lợi hại” khi thi Speaking

0
983

Phrasal verb là gì?

Cụm động từ (Phrasal verbs) là sự kết hợp giữa một động từ và một từ nhỏ (particle). Từ nhỏ, particle(s), này có thể là một trạng từ (adverb), hay là một giới từ (preposition), hoặc là cả hai:

Ex: The rich man gave away most of his fortune.
( Người giàu có ấy tặng hầu hết tài sản của ông ta cho người nghèo.)

PHRASAL VERBS CÓ THỂ ĐÓNG VAI TRÒ là:
– ngoại động từ (transitive): theo sau là một danh từ hoặc là một đại danh từ với chức năng là túc từ (object) của động từ.
– nội động từ (intransitive): không có túc từ theo sau.
Cách dùng phrasal verbs chi tiết xem thêm tại đây.

Tại sao lại nên dùng phrasal verb trong thi speaking?

Speaking là kỹ năng đòi hỏi ở bạn một tốc độ tư duy và phản xạ cao, vậy nên một điều chắc chắn là không thể kịp thời nghĩ ra một lượng từ đủ học thuật dành riêng cho mỗi đề khi bước vào bài thi được.

Dưới đây là list những cụm từ vừa tự nhiên, thông dụng trong văn nói, cũng đủ trang trọng để ướm vào bài thi, bạn nên lưu lại để dùng khi luyện tập. Một khi đã quen sử dụng chúng rồi, phản xạ của bạn đối với bài thi sẽ nhanh hơn đáng kể đó nhé!

 1. Account for + số %: chiếm bao nhiêu %
 2. Account for = Explain: giải thích cho cái gì
 3. Bring up = raise: nuôi nấng
 4. Carry out: thực hiện kế hoạch
 5. Catch up with: theo kịp với
 6. Check sth out: xem, tìm hiểu, khám phá cái gì
 7. Come up with: nghĩ ra (giải pháp, ý tưởng)
 8. Come up against sth: chống lại điều gì
 9. Count on: trông đợi vào
 10. Cut down on = Reduce: giảm
 11. Deal with = cope with: giải quyết, xử lý
 12. Dress up: ăn mặc đẹp
 13. Drop out of = Leave: rời khỏi
 14. Give up: từ bỏ
 15. Grow up: lớn lên
 16. Fall out = argue: xung khắc, tranh cãi
 17. Look into = examine: tìm hiểu, nghiên cứu cái gì
 18. Look up to sb: noi theo, kính trọng ai đó
 19. Put in for = ask for: yêu cầu
 20. Sympathize with sb: đồng cảm với ai đó

Nếu muốn cập nhật thêm vốn từ vựng và cái tips thi IELTS hay và bổ ích, hãy thưởng xuyên truy cập eduaustralia.vn và theo dõi page Du học Rich Edu tại đây nhé