Những thay đổi cần lưu ý về visa 462 du lịch kết hợp việc làm

0
770

Chính phủ Úc đã công bố những thay đổi đối với chương trình thị thực Work and Holiday để hỗ trợ các cộng đồng khu vực thưa dân và nông thôn.

Changes to the Working Holiday Maker visa program

Thay đổi chương trình visa Work and Holiday bao gồm:

 • Mở rộng điều kiện gia hạn visa: trong đó những người có visa lớp 462 có thể làm việc trong nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) để đủ điều kiện cho việc gia hạn visa năm thứ hai ở lại Úc. Trước đó chỉ những người làm việc ở Bắc Úc mới đủ điều kiện.
 • Tăng thời gian trong đó những người có visa 462 có thể ở cùng một chủ lao động nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi), từ 6 đến 12 tháng.
 • Tùy chọn năm thứ ba cho những người có visa 462

Những thay đổi này sẽ giải quyết tình trạng thiếu lực lượng lao động khu vực thưa dân như thế nào

Những thay đổi này nhằm tăng số lượng lao động từ loại visa du lịch kết hợp làm việc có sẵn cho nhu cầu công việc theo mùa.

Người sử dụng lao động sẽ có thể giữ lại những nhân viên được đào tạo và có kinh nghiệm làm nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) làm việc tới 12 tháng, thay vì 6 tháng trước đó.

Visa được gia hạn tới năm thứ ba sẽ thu hút các lao động kỳ nghỉ làm việc để làm việc lâu hơn ở khu vực thưa dân tại Úc.

Trồng trọt và chăn nuôi bao gồm những công việc gì?

Trồng trọt và chăn nuôi bao gồm hầu hết các công việc nông nghiệp, như:

 • thu hoạch và/hoặc đóng gói các loại cây rau quả
 • cắt tỉa và cắt tỉa dây leo và cây
 • công việc bảo trì chung
 • trồng hoặc nhân giống cây, nấm hoặc các sản phẩm khác
 • xử lý ngay sản phẩm thực vật
 • duy trì chăn nuôi, chăm sóc các loại gia súc gia cầm
 • xử lý ngay các sản phẩm động vật bao gồm cắt, làm thịt, đóng gói và lọc da
 • sản xuất sữa từ nguyên liệu

Những khu vực nào của Úc sẽ được bao gồm trong các thỏa thuận mở rộng

Điều này sẽ được mở rộng đến các khu vực ở New South Wales, Queensland, Victoria và Tây Úc, và tất cả Lãnh thổ phía Bắc, Nam Úc và Tasmania.

Có bất kỳ thay đổi nào đang được thực hiện đối với các sáng kiến ​​của lớp con 462 Bắc Úc

Không có thay đổi nào được thực hiện đối với các điều kiện hiện tại của Bắc Úc:

 • những người có visa 462 vẫn có thể tiếp tục làm việc với một chủ lao động ở miền Bắc Australia trong tối đa 12 tháng trong các công việc Chăm sóc Người cao tuổi & Người khuyết tật; Nông nghiệp; Xây dựng; Khai thác mỏ; và Du lịch & Khách sạn
 • người sở hữu visa 462 có thể tiếp tục hoàn thành công việc được chỉ định ở miền Bắc Australia trong ngành du lịch và khách sạn hoặc nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt cá, để đủ điều kiện xin visa năm thứ hai.

Lớp con 462 sẽ kéo dài bao lâu – người có thị thực cần phải làm việc bao lâu để có thể tiếp tục gia hạn visa năm thứ hai

Việc tham gia chương trình năm thứ hai là tự nguyện. Chủ sở hữu visa 462 cần hoàn thành tổng cộng ba tháng (88 ngày) của công việc được chỉ định để đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực năm thứ hai. Họ có thể kết hợp công việc hoàn thành trong bất kỳ ngành và địa điểm cụ thể hiện có với các ngành và địa điểm mới để đáp ứng yêu cầu công việc.

Những loại công việc nào sẽ được tính vào điều kiện để gia hạn visa năm thứ ba

Công việc được chỉ định cho thị thực năm thứ ba giống như điều kiện hợp lệ cho công việc được chỉ định cho thị thực năm thứ hai.